Hoppa till innehåll

Hur påverkar det mig?


Om föreslagna områdesbestämmelser för Aspenäs antas så innebär det

– för befintliga hus:

  1. Många fler underhållsåtgärder (måla om, byta taktegel etc. mm) kommer föranleda bygglov med tillkommande bygglovsavgift
  2. Många bygglovsansökningar kommer innebära krav på antikvariska utredningar med tillkommande kostnader
  3. Många bygglovsansökningar kommer nekas eller beslutas om i detalj avseende sådant som du tidigare fick göra med ditt hus

– för nybyggnation:

  1. Det finns inget som reglerar avstyckningar eller grad av förtätning
  2. Nya byggnader lyder inte under förvanskningsförbudet och kommer då ha en större frihetsgrad än befintliga

Även om det i förslaget finns text med argument om kulturvärden som kan användas i samband med bedömning av avstyckning och nybyggnation, ger det ingen tydlighet för vad som gäller. Möjligtvis blir det mer restriktivt med avstyckningar men det är upp till senare bedömning.